dinsdag 12 mei 2020

Brief opvang 18 tem 20 mei 2020!

Beste ouders,

Om zicht te krijgen op het aantal kinderen in de opvang vanaf 18/5, willen we jullie vragen om in te schrijven voor de opvang. De opvang is bedoeld voor de kinderen waarvan beide ouders werken. Dus graag een bericht ten laatste donderdag 14/5 met de dagen en de uren dat je kind in de week van 18/5 tot 20/5 naar de opvang zal komen. De ochtendopvang start om 7u30 en vanaf 16u gaat de opvang door in het IBO. Alvast bedankt!


Cher parents,

Pour avoir une idée du nombre d'enfants dan la garderie à partir du 18/5, nous vous demandons d'inscrire votre enfant si vous avez besoin de garderie. La garderie est prévu pour les enfants dont les 2 parents travaillent. Veuillez renvoyer un message au plus tard le jeudi 14/5 avec les jours et les heures que votre enfant viendra à la garderie dans la semaine du 18/5 jusqu'au 20/5. La garderie commence à partir de 7h30 jusque 16h à l'école. A partir de 16h la garderie aura lieu à l'IBO. Merci!

Dear parents,
To gain a sight into the number of children in daycare from 18/5. We would like to ask you to register for daycare. The daycare is intended for the children of which both parents work. So please send a message before Thursday 14/5 with the days and hours that your child will come to the daycare in the week from 18/5 to 20/5.
The morning care starts at 7.30 am until 4 pm. Than from 4pm the daycare continues in the IBO.
Thanks in advance!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten